Överlägg

Syfte, mål & visioner

Syfte och mål

Syftet med EBDplus är att stärka kontakten mellan studenterna på Enterprising & Business Development och näringslivet. Genom sociala aktiviteter och evenemang skall föreningen främja utbildningen och dess intressenter. Vidare arbetar föreningen med frågor som skall säkerställa kvaliteten och den fortsatta utvecklingen av EBD-programmet på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet.

Driv din egen idé

Föreningen uppmuntrar och hjälper medlemmarna att driva igenom egna idéer och projekt med föreningen som plattform och stöd.

 

Alumniverksamhet

Föreningen främjar utbytet och samverkan mellan existerande studenter och alumner från EBD-programmet.
Plattform för partnerföretag.

Mål och visioner

EBDplus är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. EBDplus är en intresseförening för studerande vid Linnéuniversitetet på programmet Enterprising and Business Development.

 

Föreningen är en intresseorganisation som arbetar för att förstärka programmet och möjliggöra utveckling för studenterna på olika plan. Medlemskap kan sökas av studenter på programmet Enterprising and Business Development. Efter avslutade studier så går det aktiva medlemskapet över i ett alumni medlemskap.

 

Föreningen grundar sig på engagemanget från alla studenter.

 

Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningens syfte och mål uppfylls. Föreningen skall under studietiden fungera som en plattform för förverkligande av idéer och evenemang.

Plattform för partnerföretag

Föreningen arrangerar aktiviteter för att främja samarbeten mellan studenter och potentiella partnerföretag till utbildningen.

 

Gästföreläsningar

Föreningen arrangerar inspirerande föreläsningar och workshops med fokus på utbildningens ämnesområden.

 

Tävlingar

Föreningen uppmuntrar studenterna att delta och lyckas i olika lokala och nationella ekonomitävlingar.