Överlägg

Partnerföretag

Partnerföretag.

Redan från dag ett i utbildningen kommer samarbete med olika partnerföretag etableras då undervisningen på utbildningen till stor del bedrivs i partnerskap med riktiga företag. Studierna tar form av olika uppgifter samt skarpa projekt som grundar sig utifrån företaget och dess verklighet. Till sin hjälp har studenten både handledare och relevant akademisk kurslitteratur till sitt förfogande.

Hur funkar det?

De flesta arbeten som görs under utbildningen görs ute på partnerföretaget. Till en början brukar studenten få kartlägga företagets affärsprocesser och på så vis lära känna det lite bättre. Efter det identifierar man tillsammans med företaget någon form av förbättringsområde, där studenterna ska komma med förbättringsförslag. Exempelvis kan företaget ha planer på att expandera och då kan studenten ta sig an att ta fram lösningar på hur detta ska marknadsföras, informeras om internt eller kunna genomföras rent praktiskt med tanke på logistik och annat.

Resultatet?

Samarbetet gynnar både studenterna och partnerföretaget. Studenterna lär sig massor och partneröretaget får nya ögon på sin verksamhet.

Är du företagare och vill ha lite nya ögon på din verksamhet?

Arbetar du på ett företag som har intresse av att etablera ett samarbete med EBD-studenter, eller vill du bara veta mer? Tveka inte på att kontakta oss på: info@ebdplus.se.