Överlägg

Tidigare studenter

Alumner från Enterprising & Business Development.

berättelser från examinerade EBDare

Anna Degrell.

Sälj- och marknadsföringsansvarig på Kundo i Stockholm. Studerade Enterprising and Business Development 2009 – 2012.

EBD har förändrat mig på många olika sätt, inte minst förmågan att tänka utanför boxen. Det finns ingenting som är omöjligt på EBD. Att programmet erbjuder möjligheten att prova på lite av allting inom företagande ger dig som student en chans att hitta det som faktiskt intresserar dig samt en uppfattning om hur saker och ting inom organisationer hör ihop.

 

Närheten till näringslivet som genomsyrar hela utbildningstiden gör att allting som händer inom utbildningen blir ”verklighet”. Jag tror att studenternas förmåga att skapa någonting värdefullt förbättras när de applicerar sina uppgifter på ett verkligt företag. Någonting som naturligt medföljer i arbetet med näringslivet är förmågan att presentera sig själv och tala för sin sak ute bland folk, vilket är någonting som jag haft stor nytta av i efterhand.

 

I dagsläget arbetar jag som sälj och marknadsansvarig på företaget Kundo i Stockholm, ett företag som erbjuder diskussionsforum för att öppna upp dialoger mellan företag och deras kunder.

David Knape

EBD är en utmanande utbildning där du ständigt prövas och får sätta dina kunskaper i praktiken från dag ett. Här är det ett högt arbetstempo som gäller. Vad som gör programmet unikt gentemot andra ekonomiutbildningar är det stora privilegiet att arbeta med näringslivet kontinuerligt genom utbildningen och att skapa starka och betydelsefulla kontakter och projekt förankrade i både akademin och verkligheten.

 

På EBD programmet träffar du studenter med spridda bakgrunder och målsättningar som utmanar en i positiv bemärkelse, här får man lära sig att ha fakta bakom sina svar. EBD studenter brukar ofta mynta att vi är som en stor liten klass, här bygger du upp starka band mellan dina studievänner och undervisande lärare och professorer som du kommer ha nytta av i hela livet.
EBD uppmuntrar bland annat starkt till projektledning och entreprenörskap, något som ligger mig varmt om hjärtat, att bygga upp en egen verksamhet har länge varit en målsättning och dröm för mig.

 

Mina år på EBD programmet är de hittills mest lärorika, intensiva, utmanande men också roligaste jag haft. Efter avslutad utbildning har man en bred grund att stå på inom en mängd olika områden.

 

Efter avslutad utbildning på EBD fick jag en traineetjänst inom finansbranschen, valde dock att läsa vidare ytterligare ett år och ta en magisterexamen. Har efter det drivit och startat bolag inom e-handel varav det ena är en starkt växande aktör på den svenska möbel-och inredningsmarknade, men arbetar nu för ett ledande mjukvaruföretag inom logistik i framförallt norra Europa.

 

Vad jag vill ha sagt med ovan är att EBD är en bred utbildning som du till viss del kan styra åt det håll du själv vill, EBD ger dig förutsättningarna, sen är det upp till en själv att förvalta dem.

David Knape.

Sales Manager på Primelog Software AB och f.d. egenföretagare, Studerade Enterprising and Business Development 2008 – 2011.

toro
Sebastian Toro.

Managementkonsult på PwC inom organisation och verksamhetsutveckling, www.pwc.se. Studerade Enterprising and Business Development 2007 – 2010.

Det finns flera saker som var fantastiska med EBD, dels formen på lärandet. Kombinationen av lärarledda lektioner med genomgångar av teorier och metoder varvat med appliceringen av dessa ute på partnerföretag. Det är ytters få teorier som jag läste på EBD som jag inte också fick möjlighet att testa i ”verkligheten”.

 

En annan sak som var viktig för mig var begränsningen i lärarledda lektioner, nog pluggade vi betydligt mer än de flesta andra linjerna men vi hade möjlighet att disponera vår tid, något som gav möjlighet att både jobba extra och starta företag under studietiden. Men återigen, det absolut bästa med EBD var formen på lärandet, den kreativa och kaotiska miljön och möjligheten att hela tiden få testa teorin i praktiken är något som verkligen hjälpt mig när jag kommit ut i arbetslivet.

 

Vill du läsa ekonomi så finns det väldigt få utbildningar i Sverige som kan matcha EBD. Kanske komplettera det med en magisterexamen (1 år extra) och du kommer stå dig väl rustad för framtiden.

 

Efter att ha arbetat som projektledare på Adlibris under en period har jag sedan drygt 2 år arbetat som managementkonsult på PwC inom organisations och verksamhetsutveckling.

Emre Gürler

EBD gav mig alla färdigheterna för att självständigt och i team klara av allt en entreprenössjäl kan tänkas behöva. Under min tid på EBD så fick jag chansen att driva affärsutvecklingsprocesser i England och Tyskland med mina partnerföretag, samt att jag studerade i Macau i Kina. Fick även chansen att åka till New York genom ett EHVS-stipendie. Därefter skrev jag min examensuppsats i Uganda.

 

Varför välja EBD? Svaret är självklart. Närmare verkligheten du inte komma! När de andra ekonomutbildningarna fokuserar på att skriva tenta efter tenta, så är EBD-studenterna ute hos verkliga företag och lär sig deras problematik och möjligheter. EBD är det enda självklara valet om du behöver en rejäl energiboost! EBD – Just Do It!
Emre Gürler.

Grundare av Africa’s Potential, www.africaspotential.com. Studerade Enterprising and Business Development 2004 – 2007.