Överlägg

Utlandsstudier

Utlandsstudier = ofantliga valmöjligheter.

Under termin 5, den internationella terminen, får du som EBDstudent möjlighet att studera utomlands. Studenter erbjuds ta del av de utbytesplatser runt om i världen som Linnéuniversitet erbjuder.Vi har även fördel när det gäller val av universitet då vi behöver läsa 15 hp företagsekonmi utomlands, vilket gör det smidigt att tillgodose sig en bred variation av kurser. Väljer du att läsa din 5:e termin på ett universitet utomlands, jobbar du inte med ett partnerföretag.

 

Hemmakär?

Kurserna som du läser om du väljer att stanna kvar i Växjö under hösten är, likt de tidigare terminerna på programmet, fokuserade på att utforma projekt tillsammans med partnerföretag, det här inom ramen för internationelisering av en affärsverksamhet och skapa tlllväxt i en affärsverksamhet.
Tack vare utbildningens unika utrymme för entreprenöriellt lärande, har varje student möjligheten att själva utforma samarbeten eller läroformer för terminen. Studenterna kan exempelvis välja att fortsätta arbeta med svenska partnerföretag alternativt företag belägna i andra länder. Tidigare studenter har också etablerat samarbeten och genomfört internship på större företag utomlands.

Var kan du åka?

Linnéuniversitetet erbjuder ett stort urval av platser runt om i världen för utlandsstudier. De senaste åren har EBD-studenter varit i bland annat: Mexico, USA, Australien, Grekland, Kanada, Tyskland med flera.

Taiwanprojektet.

sannaostmark
Sanna Östmark, examinerad vid EBD 2013.
[icons icon=”fa-graduation-cap” size=”fa-3x” type=”normal” position=”center” target=”_self” icon_color=”#ffba00″ icon_hover_color=”#ffba00″ margin=”10px 0 0 0″]
Mitt namn är Sanna Östmark och jag valde att fortsätta studera den femte terminen på EBD i Växjö. Som den näst sista terminen på programmet, med intressanta uppgifter och projekt, ansåg jag att det kunde finnas ett värde i att stanna och fortsätta jobba med företag i regionen.
 
För mig är nätverk av kontakter och relationer otroligt värdefullt och en nykel till affärsmöjligheter eller anställning i framtiden.Genom ett stipendium fick jag och min studiekamrat dessutom möjligheten att under hösten resa till Taiwan och studera familjeföretag inför kommande C-uppsats. Termin fem kan alltså ge studenten valmöjligheter som på ett personligt sätt skapar de bästa förutsättningarna för att nå sina egna mål.