Överlägg

Vanliga frågor

Är du fortfarande förvirrad?

Här har vi samlat klassiska frågor som berör programmet Enterprising & Business Development.

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig till dig som tycker att det är roligt med företagande och affärsutveckling. Du bör vara utåtriktad och driven med eftersom att en av dina första utmaningar kommer vara att skaffa dig ett spännande partnerföretag att samarbeta med under ditt första år. Med tanke på att du i princip alltid kommer att presentera dina arbeten muntligt för både klasskamrater och partnerföretag, så bör du tycka att det är roligt att prata inför folk.

Vad innebär det att ha ett partnerföretag?

På EBDprogrammet får du skaffa dig ett partnerföretag redan de första veckorna. Du kommer sedan att jobba i samarbete med partnerföretaget tillsammans med en studentkollega under det kommande studieåret. När första året sedan har gått och du ska börja ditt andra år rekommenderas studenterna att byta både partnerföretag och studentkollegor. Detta för att lära dig att samarbeta med olika människor och få möjlighet att lära känna ytterligare ett företag. Under det tredje året har man vanligtvis inget partnerföretag om man väljer att ägna en termin utomlands. Väljer man dock att stanna hemma under den internationaliserade terminen så bör man samarbeta med ett företag som står inför en möjlig internationalisering. C- uppsatsen som skrivs under vårterminen det tredje året kan skrivas i anslutning till partnerföretag, men det är inte nödvändigt.

 

Tanken med att ha ett partnerföretag är att ha en koppling till verkligheten. Vanligtvis går det till så att studenterna, tillsammans med partnerföretaget, identifierar ett område i organisationen som går att förbättra och/eller effektivisera på olika sätt. Sedan skriver du och din studentkollega ett arbete inom området som sedan mynnar ut i en eller flera lösningar för företaget. Syftet är att bringa nytta för partnerföretaget och självklart nya kunskaper för studenterna.

Hur många är man i varje klass?

Klasserna är relativt små (ofta färre än 50 elever) vilket innebär att man som elev har stora möjligheter att utnyttja lärarnas olika kompetenser i den mån man vill. Vi har ofta olika former av seminarium och workshops i halvklass där vi diskuterar våra arbeten och projekt. I dessa närvarar ofta lärare med olika inriktningar, exempelvis inom logistik, marknadsföring eller företagsekonomi för att hjälpa eleverna att förbättra sina arbeten.

Vilka kurser ingår i programmet?

År 1:
1EB010 Företagandets ekonomi – att skapa, driva och förnya, 30 hp
1EB011 Etablering av affärsprocesser, 22,5 hp
1EB012 Individen och företaget, 7,5 hp

 

År 2:
1EB013 Driva – förvalta en etablerad affärsverksamhet, 30 hp
1EB014 Förändra och omvandla en affärsverksamhet, 15 hp
1EB015 Inre förnyelse av en affärsverksamhet, 15 hp

 

År 3:
2EB011 Internationell utveckling av affärsverksamhet, 30 hp
2EB012 Glokalisering – lokala nätverk och kluser för global konkurrenskraft, 7,5 hp
2EB013 Fördjupad metod, 7,5 hp
2EB01E EBD, examensarbete (kandidat), 15 hp

Får man lära sig att starta företag på utbildningen?

På utbildningen lär du dig att se och tänka affärsprocesser i en verksamhet. Till viss del diskuteras företags olika livscyklar med bland annat kurser inom tillväxt och förnyelse. Utbildningen ger inga praktiska kurser i hur man går tillväga för att starta ett företag, däremot kan alla som vill anmäla sig till Drivhusets starta-egetutbildning som ges på kvällstid parallellt med dina dagtidsstudier. Här får du hadfasta tips om du är sugen på att starta eget företag.

Vad kan man jobba med efter utbildningen?

Det vanligaste området att jobba inom är som nämnts; projektledning eller affärsutveckling. Dock är EBD-programmet en väldigt bred utbildning där många tidigare studenter är allt från egenföretagare, affärsutvecklingskonsulter, projektledare, ekonomianställda med mer.

Typiska myter om EBD-programmet.

Har du googlat Enterprising & Business Development har du säkert sett tråden på flashback som berör detta program. I tråden benämns programmet som en ”flumutbildning”, det är en myt vi mer än gärna slår hål på.